Hogyan függ össze az Instagram- használat a testtel való elégedetlenséggel?

2020.11.22

Megosztanék veletek néhány kutatási eredményt, mely rámutat a közösségi oldalak használatának veszélyeire elsőkörben a testtel való elégedetlenség mértékére a serdülők esetében. 

 Az empirikus kutatások eredményei szerint a testtel való elégedetlenségre a legjelentősebben a kortársakhoz való összehasonlítás és önértékelés hatott: minél alacsonyabb egy fiatal nő önértékelése, annál valószínűbb a testi elégedetlenség tapasztalása, míg a kortárs összehasonlítás a negatív hatáshoz járult hozzá a legmarkánsabban (Vonderen & Kinnally, 2012). Negatív hatásnak számít, ha a médiában szereplő vékony nőkhöz hasonlítják magukat az egyének - miközben saját vonzóságukat értékelik -, akiknek a fizikai megjelenését nem tudják elérni, ekkor alakulhat ki a tesi elégedetlenség (Tantleff & Gokee, 2002).

Korábbi tanulmányok vizsgálták a barátokkal vagy hírességekkel való társas összehasonlítás hatásáit a testtel való elégedetlenség mértékére az SNS (Social Networking Sites- közösségi oldalak-) - használat következtében, és az azután kialakult törekvésüket a vékony vagy izmos testalkat elérésére (Ho, Lee, & Liao, 2016). Ho, Lee és Liao (2016) eredményei szerint az SNS-használat összefügg a serdülők testtel való elégedetlenségével; pontosabban a barátokkal való összehasonlítás az SNS-használat során szignifikánsan összefügg a testtel való elégedetlenség mértékével, illetve a vékonyságra és izmosságra való törekvéssel. 

Ho, Lee és Liao (2016) nemi különbségre is rámutattak: a hírességekhez való társas hasonlítás a serdülő lányoknál szignifikánsan összefüggött a testtel való elégedetlenség és a vékony testalkatra való törekvéssel, míg a fiúk esetében a hírességek életébe való bevonódás szintjével függött össze szignifikánsan az izmos testalkatra való törekvésükkel. 

Felhasznált irodalom: 

Ho, S., Lee, W., & Liao, Y. (2016). Social Network Sites,Friends,and Celebrities : The Roles of Socia Comparison and Celebrity Involvement in Adolescents Body Image Dissatisfaction . Social Media + Society.

Vonderen, E., & Kinnally, W. (2012). Media effects on body image : Examining mediaexposure in the broader context of internal and social factors. American Communication Journal, 14(2).

Tantleff, D., & Gokee, J. (2002). Interpersonal influencer on body image development. In T. Cash, & T. Pruzinsky, Body Image : A Handbook of Theory,Research,and Clinical Practice (pp. 108-116). New York: Guilford Press.0People Reached0EngagementsBoost Post

kèp forrás : Los Angeles Loyolan